به وب سایت ایران لبکس خوش آمدید

SHIMADZU

انواع ترازو با دقت های ۰٫۱، ۰٫۰۱، ۰٫۰۰۱