به وب سایت ایران لبکس خوش آمدید

درباره ما

هرآنچه یک آزمایشگاه استاندارد نیاز دارد


شرکت پارس پرتو کالا با هدف گسترش تجارت آزمایشگاهی و مراودات بین الملل در برنامه تحول نظام سلامت کشور و جهت تحقق شعار انسان سالم جامعه سالم، تاسیس و فعالیت خود را بر سه محور دستگاه های کنترل و کمک به حفظ محیط زیست، دستگاه های کنترل سلامت غذایی و کیفیت فراورده های دارویی پایه ریزی نمود و با تکیه بر مزیت های رقابتی شامل تجارت آزمایشگاهی حضور فعال دارد. بیش از سی سال تجربه فروش، نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه های آزمایشگاهی با برند های مطرح در زمینه کروماتوگرافی، اسپکتروفتومتری، اسپکترومتری جرمی، ایکس ری، تست فیزیکی و بخش کالیبراسیون دستگاهی به همراه کلیه تجهیزات قابل ردیابی و مواد مرجع جهت اعتبار بخشی دستگاههای کروماتوگرافی و اسپکتروفتومتری و مستندات Qualification بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵ IEC/ISO تکیه بر منابع انسانی متخصص و با تجربه، شامل گرایش های مرتبط فنی آزمایشگاهی متمایز بودن در شیوه و سبک مدیریت بازاریابی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، صنایع غذایی و دارویی، دارا بودن فضای آموزش دستگاهی و بیش از ۲۰۰متر مربع فضای آزمایشگاهی سکو بندی شده و ۲۰۰متر نمایشگاه دائمی دستگاهی و ۳۰۰متر بخش اداری تیم مشاوران و ممیزان سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی عضو IRCA جهت برقراری الزامات استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵٫

شرکت پارس پرتو کالا با استفاده از مزیت های رقابتی خود اهداف وسیع دراز مدتی را در بازاریابی و فروش تجهیزات آزمایشگاهی برای اولین بار در ایران ایجاد می نماید که از آن جمله خلق ارزش های آزمایشگاهی جهت انجام آزمون تحت سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی در شرایط محیطی مناسب، با دستورالعمل های استاندارد، توسط متخصصین آموزش دیده واجد شرایط، بادستگاه های مناسب و با کیفیت و کالیبره جهت تولید نتایج مطمئن و در سطح اطمینان مشخص می باشد.