موارد استفاده اصلی :  محدوده طول موج این نوع لامپ ۲۹۰تا ۳۲۰ نانومتر می باشد و از آن برای درمان اختلالات مزمن پوستی

مانند  بیماری پوستی  پاراپسوریازیس(صدفکوار)، بیماری پوستی پسوریازیس(صدفک)،، بیماری پوستی ویتیلیگو (لک و پیس)، بیماری

پوستی آتوپیک  درماتیت(اگزمای سرشتی)، بیماری پوستی مایکوزیس فونگوئیدس(لنفوم پوستی) و سایر اختلالات پوستی مورد

استفاده قرار می  گیرند.