موارد استفاده اصلی: طول موج این نوع لامپ در محدوده ۲۰۰ تا ۲۹۰ نانومتر است و برای کشتن یا غیر فعال کردن باکتری، ویروس

ودیگر موجودات زنده بسیار ریز ساده و غیر پیچیده

دیگر موارد استفاده : ضدعفونی هوا، آب و سطوح در مکان هایی مانند بیمارستان ها، مراکز تحقیقات میکروب شناسی. 

بخش باکتریولوژی ، ضدعفونی هوا، آب و سطوح در مکان هایی مانند موسسات داروسازی.

 ضدعفونی هوا، آب و سطوح در مکان هایی مانند صنایع فرآورده های غذایی از قبیل لبنیاتی ها، صنایع پخت نان.

 ضدعفونی کردن آب آشامیدنی، فاضلاب، استخرهای شنا، سیستم های تهویه مطبوع، سردخانه ها، مواد بسته بندی و در Eprom Eraser .

لازم به ذکر است برای محاسبه تعداد لامپ در محیط مورد نظر، توجه داشته باشید که برای محیط ۱۳ تا ۱۵ متر مربع ۱ عدد لامپ ۳۶ وات مناسب است.