به وب سایت ایران لبکس خوش آمدید
سمپوزیومی برای افراد متخصص حوزه‌ی میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

سمپوزیومی برای افراد متخصص حوزه‌ی میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

    سمپوزیومی برای افراد متخصص حوزه‌ی میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) متخصصان حوزه‌ی TEM برای…

ساخت نانوحسگری حساس و دقیق برای تشخیص زودهنگام سرطان

ساخت نانوحسگری حساس و دقیق برای تشخیص زودهنگام سرطان

  ساخت نانوحسگری حساس و دقیق برای تشخیص زودهنگام سرطان پژوهشگران با استفاده از نانوذرات…

استفاده از اوریگامی DNA برای افزایش قدرت تفکیک تصویربرداری   محققان آلمانی با استفاده از…

الهام از بال پروانه برای ساخت نانوپوشش ضد‌انعکاس

الهام از بال پروانه برای ساخت نانوپوشش ضد‌انعکاس

الهام از بال پروانه برای ساخت نانوپوشش ضد‌انعکاس   پژوهشگران با الهام از بال پروانه…

ترکیب نانوسیم و پلیمر برای تولید الکترونیک انعطاف‌پذیر

ترکیب نانوسیم و پلیمر برای تولید الکترونیک انعطاف‌پذیر

  ترکیب نانوسیم و پلیمر برای تولید الکترونیک انعطاف‌پذیر محققان نشان دادند که با استفاده…